Org.nr. 996 726 711    Kontonr.: 1594 32 07876    Vippsnr.: 519431

VELKOMMEN

TIL

BASSENGPARKEN

VELFORENINGS

HJEMMESIDE

Bilder tatt av Birgit Vildalen

Bro i nordre ende

En av de mange stiene i parken

Lekeplass ved tennisbanen

Det er lys på stiene

En ny sti

Utsikt over store dammen

Håper dere vil støtte oss!

Bilder fra gammelt fotoalbum