VELKOMMEN INN PÅ

BASSENGPARKEN VELFORENINGS HJEMMESIDE!

RULL DEG NEDOVER SÅ FINNER DU MASSE INFORMASJON.

FINNER DU IKKE DET DU LETER ETTER SÅ TA KONTAKT MED OSS!

Klubb 27. mai fra 18.30 til 21.00.

En liten samling med bilder fra dugnad og klubb den 29. april 2019

Arvegods fra Uni parken

Vi fikk 3 benker m/rygg, 1 benk uten rygg og 1 bord.

Arne Dahler er en god hjelper

Framme ved sitt neste hjem

Årsmøte 2019

Årsmøte 7.2.2019

Noen nye ting ble bestemt:

Det ble bestemt å forhøye medlemskontingenten til 200,- pr. husstand.

Vi  innfører depositum på vasking ved utleie med kr. 300,- som blir tilbakebetalt hvis rengjøringen blir godkjent.

Vil du lese mer se helt øverst på fanen!

 

 

 

 

vårt nye minibibliotek

Her er vårt nye minibibliotek, montert i 7. januar 2019.

Litt om hva dette er. Dere finner flere opplysninger på www.minibib.no

I kveld 18.35 ble det første av 2 minibibliotek satt på plass ved velforeningshuset i Bassengparken.

 

Vi har ventet en stund på dette, men endelig.....

 

Det skal også komme et bibliotek nede ved den store dammen, men det skal festen på et fundament så vi må vente til våren, når frosten har gått ut av bakken.

 

Som dere forhåpentligvis ser er det plassert på høyre side av inngangspartiet til velhuset.

 

Ta en bok, legg en igjen.....

 

Dette er prinsippet, men det er mulig å bare låne også!

 

Desto mer du leser, desto flere ord vil du bli eksponert for. Disse ordene vil etterhvert bli en del av ditt dagligdagse ordforråd.

 

Vi i styret håper dere vil sette inn noen bøker i biblioteket. Det kan være barnebøker, romaner, hobbybøker.. osv

 

Biblioteket er for øyeblikket helt tomt, men vi håper at vi i løpet av noen dager har fått inn bøker i biblioteket. Det er ikke låst med noen nøkkel, bare en haspe som må settes på, slik at bøkene ikke blir våte.


I uke 33/18 startet vi opp med grasrotandel. Hittil har vi fått et bidrag på kr. 607,81. Håper flere vil være med å gi oss sin støtte.

Velkommen til Bassengparken velforening

Bro i nordre ende, foto Birgit Vildalen

Foreningens formål er gjennom en god forenings ånd å være drivkraften til å skape et miljø alle kan gledes ved, samt verne og bevare Bassengparken.

Foreningens historie

Bassengparken velforening ble stiftet i 1986 og har som formål "gjennom en god forenings ånd å være drivkraften til å skape et miljø alle kan gledes ved, samt verne og bevare Bassengparken".

 

Velforeningen holdt til på Casino i starten, men etter hvert flyttet velforeningen ned til selve parken.

 

Her ble det satt opp en brakke som igjen ble utvidet med flere brakker. Alt ble gjort på dugnad. I 1990 stod alt ferdig.

Det står på kommunens eiendom, men selve huset er velforeningens eiendom.

 

 

 

Eget velforeningshus

Velhuset i Bassengparken, tatt okt. 2018

Bassengparken velforening har eget velhus som ligger i Tunnelveien 20, 3084 Holmestrand.

 

Alle kan leie huset til forskjellige arrangementer.

 

Ta kontakt med:

Grete Rygh, tlf 977 00 261 eller

Jorunn Henriksen, tlf 992 42 777.

 

Huset er på ca. 70 m2 og det finnes dekketøy til 25 personer.

Prisen er kr. 600,- for medlemmer (samme adresse)  og 800,- for ikke medlemmer pr. dag. 

 

Foreninger har anledning til å være medlem.

 

De som leier må selv rydde og vaske, og ta med seg avfallet. Det er innført depositum på kr. 300,- som blir tilbakebetalt ved godkjent sluttrengjøring.

Har du ikke lyst til å vaske selv, skaffer vi egen renholder.

 

Stuen inneholder 5 sofagrupper  og 2 bord.

Hvis en vil dekke langbord finnes det bord og stoler som kan brukes.

 

 

Slikser det ut på innsiden.

Bordet er dekket til 11 personer.

Medlemskap i Bassengparken velforening

Vi trenger alltid nye medlemmer.

Et familiemedlemskap (samme adresse) koster 200,- . Foreninger kan også tegne medlemskap.

 

Medlemskap tegnes ved å innbetale kr. 200,- til konto 1594 32 07876, Bassengparken velforening v/Grete Rygh, Roveveien 20 b, 3085 Holmestrand, 

 

Vi har Vipps. Nummeret er 519431, men da må du vippse 101,75.

 

Husk å skrive ditt navn, adresse og e-postadresse i merknadsfeltet.

 

Du kan også sende en e-post til bassengparken.velforening@gmail.com om at du ønsker å bli medlem.

Oppgi navn, adresse, e-post og gjerne et telefonnummer. Vi tar da kontakt med deg!

Styret i Bassengparken velforening 2018

Styret har har nå konstiuert seg.

 

Styret består av:

 

Leder: Bjørn Roar Eriksen,

tlf 995 51 946

 

Sekretær: Jorunn Henriksen,

tlf 992 42 777

 

Kasserer og medlemsansvarlig: Grete Rygh,

tlf 977 00 261

 

Styremedlem: Beatrix Acosta

 

Vara for styret: Anita Skaugvold

 

Vara for styret: Arne Dahler (ikke på bilde)

 

 

 

 

Inngang til parken fra Tunnelveien slik den var en gang. Det var også en tilsvarende i andre enden

Bassengparken tilbyr pr. i dag

Lekeplass v/tennisbanen, foto Birgit Vildalen

 

* Velforeningshus til leie for medlemmer

* Opplyst tursti

* Rekreasjonsmuligheter

*Tilrettelagt for ulike fritidsaktiviteter

* Lekeplass

Parkens historie

Utsikt over søndre basseng fra øst, foto Birgit Vildalen

Bassengene har vært vannreservoar for drikkevann for Holmestrand og ble opprettet som park på 1970-tallet.

I parkens søndre del finnes rester av den gamle Hvittingfossbanen som gikk fra Holmestrand til Hvittingfoss. Åpningen er vanskelig å finne fordi det er mye kratt omkring. 

Parken grodde sakte og sikkert igjen, men på nittitallet ble parken igjen til en nydelig perle. Vi ser nå at parken igjen er i ferd med å gro igjen og vi håper på et sterkt engasjement fra både kommunen, velforening og naboer til parken.

Holmestrand kommune har siste året reparert demningen og forskjønnet området rundt. Før dammen ble pumpet tom for vann  fantes fiskeslag som karuss og abbor. Det er et rikt fugleliv i parken.

Parken strekker seg  helt opp til Øvre Gausenvei. 

Fremtidige muligheter i Bassengparken

Rasteplass, foto Birgit Vildalen

* Flere sitteplasser for nytelse og         rekreasjon

* Bålplasser tilgjengelig for allmenheten

* Flere sosiale arrangementer i velhuset for nabolaget som for eksempel sommerfest, juletrefest, eldre kafè, historiekvelder, hobbyaktiviteter, barneaktiviteter mm.

*Gapahuk med bålplass

*Forskjønnet nabolag med finere park

* En attraksjon i Holmestrand, ligger i kort avstand fra Fjellheisen

Tursti i parken

Bilde fra en av turstiene, foto Birgit Vildalen

Rundt det største bassenget er det opprettet tursti med avstikkere til boligområdene omkring. Det er derfor flere steder å komme til turområdet.

Du kan komme inn i parken fra Tunnelveien, Fløyveien, Øvre Gausenvei og Hvitsteinbakken.

 

Tursti - Gangsti

Det som er markert i sort er selve stien

Stiene blir også brukt som gangstier for de som bor i området, men er en fin tursti. Selve stien rundt det største bassenget er ca. 1 km, men ved å følge stien til ytterkantene slik ruten her er tegnet er den ca. 2 km. Rundt omkring på stiene er det satt opp benker.

I parkens nord-vestre del finnes tennisbanen, lekeplass og rasteplass. 

Det er lys i parken så det går an å ferdes her også på kveldstid.

NEDENFOR KOMMER BILDER OG VIDEO SOM ER TATT I 2018

JULEN 2018 I VELHUSET

JULEN 2018 I VELFORENINGSHUSET

Roy Stranda tok disse 8. oktober 2018.

Viser parken i høstdrakt!

Et lite knippe av bilder fra parken i mai 2018

Disse bildene er tatt fra inngang Øvre Gausenvei til utgang Tunnelveien

På en fin maidag tok jeg turen inn i parken fra Øvre Gausenvei. Det ble en vandring i det grønne og hvite. Trenger du en hvil står det en benk både her og der som du kan hvile deg på. God tur!

Bilder fra aktivitetsdag i bassengparken 29. august 2018.

En aktivitet sammen med barne-og ungd.gruppa i HSK

HER KOMMER EN DEL GAMLE BILDER SOM VI HAR FUNNET FRAM.

BILDENE ER NOE USKARPE FORDI DE ER SCANNET FRA BILDER I ALBUM. RULL DEG NEDOVER SÅ FÅR DU SE HVORDAN DE HAR JOBBET, BRUKT PARKEN OG VELHUSET. SOM VI SER AV BILDENE VAR DET ET POPULÆRT SAMLINGSSTED.

Her ser vi at herrene er igang med snekkerarbeidet. Bildet er fra før 1986.

Er usikker på om denne doen er på vei inn eller ut. Nå er det heldigvis vannklosett.

Her er det overrekkelse av skilt. Skiltet til Andehuset gikk dessverre med i rivingen av andehuset sommer 2018.

Slik var det før. Som vi ser har alt grodd bra. Den lille thujaen var blitt så stor at skiltet på veggen ikke syntes. Den ble fjernet sommer 2018.

Vet ikke om vi kan få til dette, men av bildene i fotoboka har de hygget seg her.

Samtaler må til. Her er fru Askerud og fru Kock Andersen.

Her har vi herr og fru Schrøder Mathisen. Disse to har vært med siden oppstart av velforeningen og har flere dugnadstimer enn vi aner.

Her har de tent opp grillen. Tror de ventet mange når vi ser på størrelsen på grillen.

Her ser vi at hele parken ble tatt i bruk. På andre bilder fra selve parken ser vi at trekkspillet ofte er framme.

Selv på vinteren ble parken flittig brukt. Her var det flere skirenn.

Her har vi nr. 46. Kanskje det er noen som kjenner seg igjen?

Bildet skal være fra 1996 og her ser vi endene som har bodd i Andehuset.

DETTE VAR ET LITE KNIPPE AV BILDER SOM VI HAR FUNNET FRAM.